Местоположение

Начало » Хотел Green Hills » Местоположение

GPS-координати:

  • 42o 24′ 40″ N
  • 27o 42′ 22′ E

за Резервации

Контакти

Созопол Бийч ООД - Българска пропърти мениджмънт компания

Адрес за кореспонденция:
ул. "Хан Крум" №15.,
етаж 2, гр.Бургас 8000,
България

Tел.:

Факс:

Моб.: +359 887 364 024